Stanford Üniversitesinde ergenlik çağına yönelik bir eğitim programı geliştiriliyor. Bireysel yetersizlikten kaynaklanan her türlü olumsuz davranış ve kötü alışkanlıklara karşı oluşturulan bu program uzun yıllara yayılan gelişme sürecinden geçiyor. 1982 yılında kurulan Dünya Gençlik Vakfı ile Stanford Üniversitesi’ nin geliştirdiği Sosyal-Duygusal bir eğitim programı olarak dünyaya sunuluyor.

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği 1984 yılından itibaren bu Sosyal-Duygusal Eğitim Programının ortağı olmuş, 1999 yılında ise programı satın almıştır. Lions Quest – Yaşam Becerileri Eğitim Programı 2000 yılından itibaren Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı LCIF’ in koruyucu eğitim programı olarak tüm dünyada uygulanmaktadır.

Okullarda Uygulama

Eğitici eğitimine eksiksiz katılıp sertifika alan rehberlik, sınıf veya branş öğretmenleri kendi sınıflarında öğrencilerine uygulayabilir. Öğretmenin bu programı sınıfında haftada bir saat uygulaması yeterlidir. Lions Quest – Yaşam Becerileri Eğitim Programının daha başarılı olması için okul yönetiminin ve ailelerin işbirliği yapması yararlıdır. Lionsquest sayfası için.