Uluslararası Lions için gençliğe yönelik programlar özel önem taşımaktadır. Bu konudaki hemen hemen tüm çalışmalar LCIF tarafından da desteklenmektedir.

Lions Kulüpleri gençleri bir araya getirirler. Lions Kulüplerimiz kurdukları Leo Kulüpleri aracılığı ile 18 yaş ve üzeri gençleri gönüllülüğe ve liderliğe özendirirler. Bu programlar ile gençlere topluma yönelik hizmet projelerine katılarak öğrenme ve kendini geliştirme şansını tanınır.

Bu proje kapsamında her yıl birçok Türk gencini bu projeden yararlandırıp yurt dışına göndermekte ve yine yabancı ülkelerden gelen gençleri yurdumuzda ailelerin yanında ve kamplarımızda ağırlamaktayız. Aile yanı programında amaç gelen gençlerin Türk aile kültürünü yakından görme fırsatı yakalamaları ve yaşıtı bir Türk gençle yakın bir arkadaşlık kurma şanslarıdır. Kampta ise İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerinin gezilmesinin yanı sıra grup çalışmaları ortamının aratılarak birbirlerinden farklı şeyler öğrenmelerinin yolunu açmaktır. Ayrıca çeşitli takım oyunları ile ülkeler arası kaynaşma da en önemli amaçlardan biridir.

 

Öncelikle bunları biliyormusunuz ?

• Türkiye'nin dünyada en çok kamp yapan 4. ülke olduğunu ( Amerika, İtalya ve Almanya'dan sonra ),
• Avrupa GAD Board başkanlığını 2013-14 yılında bir Türk Lion'un yaptığını ( Erel Karamanoğlu ),
• Dünyada bu programa katılacak gençleri sınavla seçen tek ülke olduğunu,
• Dünyada her yönetim çevresinin bu programa katıldığı tek ülke olduğunu,
• Konsey dahlinde tüm yönetim çevrelerinin katılımı ile düzenli toplanan tek Ulusal Komisyon olduğunu,

GAD programı dünyanın 80 ülkesinde uygulanan Lions'un en geniş uluslararası organizasyonudur.
Ülkeler kendi şartlarına göre 2 haftadan az, 6 haftadan fazla olmamak kaydı ile kendi kamp ve aile yanı programlarını hazırlayarak tüm dünyadan gençleri bu programa davet ederler. Ülkeler arası yapılan özel anlaşmalar gereği alınan ve verilen kontenjanların belirlenmesiyle bu haklar yaş grubu uyan gençlere kullandırılır.

Lionsun neredeyse tüm aktiviteleri günümüzde, belediyeler , okullar, diğer sivil toplum örgütleri tarafından da yapılsa da bu boyutta bir program hala Lions tarafından başarıyla sürdürülebilmekte ve taklit edilememektedir.
Belki de bu anlamda Lionsun elinde kalan yegane önemli programdır.

Bu programın temel amacı gençlerin farklı kültürleri tanımasına olanak yaratmaktır. Ancak aynı zamanda konuk edici aileler ve bu programa katılan gençlere Lions'u tanıtmak da en önemli amaçlardan biri olmaktadır. Bu program sayesinde konuk edici ailelerden Lions'a ve Leo'ya üye kazandırmak da mümkün olmaktadır. Ülkemizin dış tanıtımına çok büyük bir katkı sağlanan bu program ile 25 yıl içinde yaklaşık 3000 genç yurtdışına gönderilmiş ve diğer ülkelerden 2500 yabancı genç Türkiye'de ağırlanmıştır.

Teknik Çalışmalar :

GAD programnının tüm teknik çalışmaları Ulusal Komisyon bünyesinde çalışan Komite Başkanlarının ve diğer görevlilerin düzenli toplantıları ve alınan kararlarla yapılmaktadır. Ulusal Komisyon içinde bir sekreter-sayman, ülke sorumluları ve Komite Başkanları bulunmaktadır. Komisyon her yıl Ağustos, Ekim ve Aralık ve Mart aylarında düzenli toplanmaktadır. Toplantılarda alınan tüm kararlar konseye rapor olarak sunulmaktadır.
Her yönetim çevresi bir yıl sonra yapacağı kamp bilgilerini bir önceki yılın Ağustos ayında belirleyerek belirli bir formatta ULKB'ye bildirir. Toplanan bu bilgiler bir dosyada yayınlanarak tüm ülkelerdeki kamplar ve detayları ilgili Komite başkanları ile paylaşılır. Ardından da yapılan anlaşmalar gereği gençlerin gönderilmesi ile ilgili çalışmalar başlatılır.

Yönetim Çevrelerine düşen görevler :

GAD programı Temmuz ayında gerçekleştiğinden aslında dönemler üstü 13 aylık bir programdır. Hazırlıkları bir dönem önce yapılır ve bir sonraki dönemde hayata geçer. Dolayısıyla hem dönem Genel Yönetmenini hem de gelecek Genel Yönetmeni ilgilendirir. Programın bütçesi sınava giren gençlerin sınav harçlarından, giden gençlerden alınan 100 Euro'luk katkı payından, gelen gençlerin ödediği kamp bedellerinden ve kulüplerin yaptığı çeşitli sponsorluklardan oluşmaktadır. Bu kaynaklar yaklaşık 15 gün süren bir kampın tüm giderlerini karşılamaya yetmediğinden her yönetim çevresi de değişik yaklaşımlarla bu bütçeye katkıda bulunmaktadır. Bazı yönetim çevrelerimizde Genel Yönetmenlerimiz kendi bütçelerinden katkı yaparlarken bazı yönetim çevrelerimiz tüzüklerinde yaptıkları değişikle her kulüpten 100 $ katkıyı federasyon ödentisi gibi zorunlu olarak toplanmaktadırlar. ( 118-E ) . Bu programın bütçesi önceden planlanmalı ve programa yeterli kaynak ayırılmalıdır. Ayrıca program dahilinde her Genel Yönetmen mutaka kampı ziyaret edip gençlerle tanışmalı , pin ve dönem bayraklarını gençlere hediye etmelidir. Ayrıca gençlerin kampın sonunda organize edecekleri Yetenek Gecesi Dönem Genel Yönetmeninin programında olmalı ve tüm Yönetim Çevresi Lion ve Leo'larının bu geceye katılması kesinlikle özendirilmelidir.
Dönemin ilk programı olması dolayısıyla bu programdaki başarı ve motivasyon güzel bir başlangıç için çok önemli bir unsur olmaktadır.
Program içinde Leo'ların görevli olarak çalışması desteklenmelidir. Ayrıca bu programın en temel başarı unsurlarından biri de uzun süreli çalışan Komite Başkanlarıdır.

Türkiye’de GAD Kamplar
 
Türkiye’de toplam 7 kamp yapılmaktadır. Bunlar:
118 E Lions Dancing at Bosphorus Camp
118 E Lions Istanbul Cultural Camp
118 K Lions Youth Exchange Bursa Camp
118 R International Lions Argean Camp
118 T Istanbul International Lions Youth Exchange Camp Camp study tour around West Turkey
118 U Eurosia International Lions Youth Exchange Camp
118 Y Istanbul Lions Art and Culture Camp