Helen Keller’in çağrısı ile “Körlerin Şovalyesi” olan Lion'lar için “körlükle mücadele” dünyanın her yerindeki Lionlar için başlıca hizmet konusu olmuştur. Lionlar, amaçları doğrultusunda ve yaşadıkları ulusların gereksinimleri çerçevesinde hizmetler üretirken, bu konuya daima önem ve öncelik vermişlerdir. Lions için en önemli program 'Göz Sağlığı Programı'dır. bu nedenle değişik alanlarda birçok proje geliştirilmiştir. Bunlardan en etkili olanı doğal olarak 'Sight First' (Önce göznuru) programıdır. “Sight First” (Önce Göznuru) dünyanın her yerinde faaliyet gösteren Lion’ların ortak uğraşısı olmuştur. Lion'lar, 1988 yılında Singapur’da Göz Nuru ile ilgili olarak gerçekleştirilen Sempozyum sonrasında körlükle mücadelede farklı bir politika uygulanması gerektiğine inandılar ve göz nuru ile ilgili bu uğraşılarını Sight First kampanyası kapsamında sürdürme kararı verdiler.